توضیحات

تعمیرات کمپرسورهای گازی گریز از مرکز و پمپ ها

یکی از فعالیت های شرکت فنی و مهندسی صبا کمپرسور آراد در زمینه نصب و تعمیرات و راه ندازی کمپرسورهای گازی گریز از مرکز و پمپ ها میباشد.که این شرکت با توجه به دانش فنی و داشتن نیروهای تخصصی در این زمینه توانسه رضایت کارفرمایان محترم را در این خصوص جلب نمایید.