مکانیکال سیل چیست؟

مکانیکال سیل چیست؟

سیل مکانیکالی یکی از قطعات صنعتی است که بیشترین استفاده ی این قطعه برا جلوگیری از نشت انواع مایعات و گاز ها و جامدات از جمله مواد گران قیمت ، مواد خورنده ، مواد سمی و شیمیایی و گازی ، مواد رادیو اکتیو و مواد سرطان زا استفاده می شود و به دلیل این مزیتی که دارد از ایمن ترین قطعه در صنعت محسوب می شود.

مکانیکال سیل  در برگیرنده ی دو سطح صاف است ،یکی ثابت که بر روی کاسه پمپ قرار میگیرد و دیگری بر روی محور گردش پمپ .

ارزش کاربرد هایی که این قطعه دارد نشتی کم است این مزیت باعث می شود میزان هدر رفتن مایع،گاز و جامدات را کاهش دهد ،که این مزیت باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی شده و به محیط زیست و حفظ آن کمک فراوانی می کند.

مکانیکال سیل

مکانیکال سیل تحمل فشارها و سرعت بالا را دارد و برای انواع مایعات قابل استفاده است.از دیگر کارکرد های مکانیکال سیال خاصیت خود تمیز گنندگی است همچنین به تعمیر و تنظیم مداوم نیازی ندارد .

اصول کار تمامی مکانیکال های سیل ها مشابه هم دیگر است ولی از لحاظ ساختمان داخلی و نحوه ی نصب در دسته های مختلفی قرار می گیرد.

وقتی مواد سیل شونده خیلی خورنده باشد ، دارای ذرات جامد ، سمی ، مواد خیلی گران قیمت باشند از مکانیکال سیل های دوتایی استفاده می شود.